Donderdag 7 februari 2019 kwamen vele duizenden scholieren naar het Haagse Malieveld om te protesteren tegen de laksheid van de overheid. Ministers Slob (Onderwijs) en Wiebes (Milieu) wezen de scholieren erop dat ze het milieu een betere dienst hadden bewezen door niet te staken, maar gewoon naar school te gaan.

Jaar in jaar uit weet de Nederlandse regering, met de VVD voorop, stelselmatig klimaatbeleid te frustreren. Het akkoord van Parijs in 2015 is meer dan 3 jaar geleden ondertekend en nog steeds zijn er geen serieuze maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te beperken. De overheid faalt hopeloos.
Is het dan vreemd dat de jeugd, die hun toekomst in de waagschaal gesteld ziet, maatregelen eist van de regering? Is het niet zo dat een minister van onderwijs blij moet zijn met maatschappelijk engagement van de jeugd. Dat de schooljeugd interesse toont in een maatschappelijk probleem is juist toe te juichen.
Minister Wiebes moet zich schamen en nu eindelijk vaart maken met substantieel klimaatbeleid. En dan gaan er maar een paar heilige huisjes om, zoals die idiote 130 km per uur op de snelweg. Het wordt tijd dat Nederlandse politici verder leren kijken dan 4 jaar.

De jeugd is er goed van doordrongen dat de klimaatlasten zwaar op hun generatie en die na hen worden afgeschoven. Dat is volstrekt onrechtvaardig. Een overheid die niet fundamenteel het economische systeem bekijkt en gericht blijft op groei van materiële welvaart zal nooit het klimaatprobleem oplossen. Alles betaalbaar houden om het consumptiepatroon in stand te houden gaat dus niet werken. Het helpt al wat als de vervuilers fors gaan betalen! En ja: we moeten dus de economie ombouwen.
Overigens kunnen de protesterende scholieren thuis best wel wat aan het klimaatprobleem doen, door veel minder vlees te eten, veel minder te vliegen, zuinig te zijn met spullen en door over te gaan op duurzame energie.

Stukje windmolen kopen
Je kunt als scholier aandringen bij je ouders om duurzame energie te realiseren door een stukje windmolen te kopen. Met winddelen, die je koopt bij de Windcentrale, krijg je op je investering rendement, uitgekeerd in korting op je energierekening (feitelijk: de levering van opgewekte elektriciteit).
Ik kocht vandaag 4 winddelen, goed voor 2.000 kWh per jaar, voor € 932,00. Jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 92,00. Over de exploratie-periode van 20 jaar is het te verwachten rendement 6%. Daarmee heb ik financieel voordeel en draag ik bij aan het totstandkomen van groene stroom! De winddelen zijn ook weer te verkopen.

Meer weten: Windcentrale en lees ook: De Kleur van geld