Woensdag 13 maart 2019 werd de doorrekening van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Dik onvoldoende om de beoogde CO2-reductie voor 2030 te halen. De milieubeweging kreeg gelijk: de industrie levert onvoldoende bijdrage.

Het kabinet reageerde met de aankondiging van CO2-heffingen en lagere energielasten voor burgers. Maar kunnen we erop vertrouwen dat de concrete maatregelen uiteindelijk stevig genoeg zijn? En eerlijk genoeg? Wij hebben op 20 maart a.s. een kans om duidelijk richting aan te geven. Kies groen voor een krachtiger klimaat- en milieubeleid.

Op provinciaal niveau gaat het om biologische landbouw, meer openbaar vervoer, duurzame energie tegenover meer megastallen, meer asfalt en beslag op natuur. Belangrijke zaken dus. Voordat je je stem uitbrengt is het goed om programma’s van politieke partijen te lezen. Verkiesbare kandidaten komen uit voor de bekende landelijke partijen.
De gekozen Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de eerste kamer. Voor de regering is het van belang om een meerderheid te hebben, zodat wetten die aangenomen zijn in de tweede kamer ook goedgekeurd worden door de eerste kamer.

Kies voor een duurzamer land en stem op een partij die daar prioriteit aan geeft. Echt groene partijen zijn Partij voor de Dieren en Groen links. Je stem is redelijk groen vertegenwoordigd door D66 en de Christen Unie. Middenmoters zijn de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij.

Ga in ieder geval stemmen, want wie stemt heeft recht van spreken.